ဝွၵ်းၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈ ၸဝ်ႈသုၶမ်း (တၢင်ႉယၢၼ်း)

ဝွၵ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ဢဝ်မႃးၼႂ်း Facebook ၸဝ်ႈသုၶမ်းဢေႃႈ။ ၼင်ႇႁိုင်ပီႈၼွင်ႉတႆး ၼႂ်းမိူင်းၼွၵ်ႈမိူင်း သမ်ႉပေႃးတေလႆႈလူဢၢၼ်ႇ ႁႂ်ႈမီးၽွၼ်းလီၼႆလႄႈ ၸင်ႇလႆႈၶိုၼ်းသိုပ်ႇပိုၼ်ၽႄယဝ်ႉ။


  
  
    

ဝွၵ်းၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈ ၸဝ်ႈသုၶမ်း (တၢင်ႉယၢၼ်း) ဝွၵ်းၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈ ၸဝ်ႈသုၶမ်း (တၢင်ႉယၢၼ်း) Reviewed by ၸဝ်ႈသု(မိူင်းပၼ်ႇ) on Monday, August 29, 2016 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.