ပၢင်ၵုမ် လူင်ႈၼႃႈ တႃႇ ပီၵွၼ်းၶမ်း ဝတ်ႉပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇ

ဝၼ်းထိ 29 လိူၼ်မေႇ 2019
ပၢင်ၵုမ်လူင်ႈၼႃႈ တႃႇၸတ်းႁႅၼ်းဢုပ်ႇၵုမ် မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈ တႃႇတေႁဵတ်းပၢင်ပွႆး ပီၵွၼ်းၶမ်းဢၼ်လႆႈတေႇတင်ႈ တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇမႃး မီးၶၢဝ်းတၢင်းတေတဵမ်ႁႃႈသိပ်းပီ ၼႂ်းပီ2020

ပၢင်ၵုမ် လူင်ႈၼႃႈ တႃႇ ပီၵွၼ်းၶမ်း ဝတ်ႉပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇ ပၢင်ၵုမ် လူင်ႈၼႃႈ တႃႇ ပီၵွၼ်းၶမ်း ဝတ်ႉပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇ Reviewed by သၢႆလႅင်းၼုမ်ႇ on Thursday, May 30, 2019 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.