တိုၵ်ႉၵေႃႇသၢင်ႈမႂ်ႇ ၵျွင်းသွမ်းယႂ်ႇလူင် "ပရိယတ်ႉတိပႃလ"

ၵျွင်းသုင်းသွမ်း"ပရိယတ်ႉတိပႃလ" သၢမ်ၸၼ်ႉ ဢၼ်တိုၵ်ႉၵေႃႇသၢင်ႇမႂ်ႇမႂ်ႇ ပႆႇယဝ်ႉတူဝ်ႈလီလႄႈ ၽွင်းတိုၵ်ႉမုင်ႈမွင်းၸဝ်ႈတႃႇၼႃႉၽူႈၵူၼ်းလီၶဝ် မႃးၽိူမ်ႉထႅမ်ၸွႆႈႁႅင်း ႁၵ်ႉပႅင်းသႃႇသၼႃႇ ထႅမ်သၢင်ႈပႃႇရမီႇၵႂႃႇယူႇဢေႃႈ။
တီႈၵပ်းသိုပ်ႇ- +95 95600573
   
[full_width]
တိုၵ်ႉၵေႃႇသၢင်ႈမႂ်ႇ ၵျွင်းသွမ်းယႂ်ႇလူင် "ပရိယတ်ႉတိပႃလ" တိုၵ်ႉၵေႃႇသၢင်ႈမႂ်ႇ ၵျွင်းသွမ်းယႂ်ႇလူင် "ပရိယတ်ႉတိပႃလ" Reviewed by ၸဝ်ႈသု(မိူင်းပၼ်ႇ) on Monday, August 29, 2016 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.