ၵပ်းသိုပ်ႇ-သၢႆလႅင်းၼုမ်ႇ

ထႅမ်ပၼ်လွၵ်းၸိူဝ်းတႂ်ႈၼႆႉသေ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈယူႇဢေႃႈ။ {လၢႆးသူင်ႇ}

ၵပ်းသိုပ်ႇ-သၢႆလႅင်းၼုမ်ႇ ၵပ်းသိုပ်ႇ-သၢႆလႅင်းၼုမ်ႇ Reviewed by ၸဝ်ႈသု(မိူင်းပၼ်ႇ) on Monday, December 23, 2019 Rating: 5
Powered by Blogger.